Wrangelkiez United?

Deutsch | English |  Français | عربى | Español | Português

Biz mahalledeki dışlayıcı ve ırkçı polis kontrollerine şiddetle karşıyı olan Wrangelkiez sakinleriyiz. Tüm hayatları boyunca burada yaşayan ve buraya daha yeni taşınanlardan oluşan; farklı yaş ve mesleklerden çeşitlilik içeren bir grubuz. Bizi birleştiren şey, Görlitzer Park ve Wrangelkiez’deki polisin hukuka aykırı bir şekilde ırksal profil oluşturma ve çoğu zaman şiddeti kullandığına dair kimi zaman bizi de etkileyen günlük gözlemlerimiz.

Mahallelinin farklı görüşlerde olduğunu biliyoruz. Soylulaştırma, evsizlik, iltica, uyuşturucu politikası ve sosyal sorunların corona tarafından ağırlaştırılması gibi konularla bağlantılı mevcut çatışmaları görüyoruz. Mahallemizdeki bazı durumlardan biz de rahatsız oluyoruz. Ancak polis şiddetinin yoksulluğa, sığınmacıların çalışma yasaklarına, yüksek kira ve yerinden edilmeye yardımcı olmadığını da biliyoruz. Bu sebeple alandaki birim polisi tarafından uygulanan baskı, şiddet ve yerinden etme çözüm olamaz. Daha fazla polise ve çözüm için alternatif fikirlerin yeniden kavramsallaştırılmasına yönelik çağrıya karşıyız.

Çatışmalara ve çelişkilere sadece polis ve dışlama ile tepki vermeyen, birlikte çözüm arayan bir dayanışma mahallesinde yaşamak istiyoruz. Bu yüzden güçlerimizi farklı bakış açıları ve fikirler ekleyerek çözüm üretmek amacıyla birleştirdik.

Wrangelkiez United!

 

Bizim Flyer:

Irkçı polis kontrollerini durduralım!

Wrangelkiez mahallesinde ve Görli parkında 2020 senesinin başından beri çok sayıda polis kontrolü yapılıyor. Kontrol edilenlerin neredeyse tamamı siyahi ve beyaz olmayan insanlar – bunların çoğu uyuşturucu satmayan, arkadaşlarının ziyaretine, okullarına, parka gidenler ve turistler.

Kontroller, polisin ‘Brennpunkt- und Präsenzeinheit’ (BPE) isimli yeni bir birimi tarafından yapılıyor. Bu yeni birim suça eğilimli olduğu varsayılan mahallelerde faaliyet gösteriyor.
Korona virüse karşı önlem alma ve kalabalık toplanmaların önüne geçme gibi bahanelerle çok sayıda siyahi insana baskı uygulanıyor.

Bu tür baskılar sadece ırkçı ve ayrımcı değil; aynı zamanda yasak da. Çünkü, „racial profiling“ olarak bilinen ve sadece belirli bir görünüşe sahip insanları hedef alan bu yaklaşım hukuki olarak yasak. Mahallede bulunan bir dil okulunun öğrencileri, derslere girerken polis tarafından sıkça kontrol edildiklerini anlatıyorlar. Öğrenciler, bu kontrollerin uyuşturucu alışverişini önlemek için değil, sırf kendilerin siyahi veya beyaz olmayanlardan oldukları için yapıldığını düşünüyorlar. Mahallemizde şiddet, uyuşturucu kullanımı ve yasal olmayan bitkilerin satışı olsa bile bu yeni bir olgu sayılmaz ve sorumlu olanlar da kesinlikle sadece siyahiler ve beyaz olmayan insanlar değil!

Bu arada, uyuşturucu alış-verişi sadece satıcılardan ibaret değil. Uyuşturucu satanlar, bunları, uyuşturucu kullanmak isteyenler olduğu için satıyorlar.
Devletin baskı politikaları günümüze değin hiçbir yerde uyuşturucu ticaretini veya kullanımını tümüyle ortadan kaldırmayı başaramadı. Bunun yerine, baskıcı önlemler olsa olsa uyuşturucu ticaretinin yan sokaklara veya komşu mahallelere kaymasına yol açar.
Eğer gerçekten problemin çözülmesi isteniyorsa mültecilerin çalışmalarına izin verilmesi ve iltica prosedürlerinin umut kırıcı olmaması sağlanmalıdır. Ya da daha iyisi; onların iltica etmelerine yol açan yoksulluğun, açlığın, savaşların ve doğanın mahvedilmesinin önüne geçmek için önlemler alınmalıdır. Şu anda küresel kuzey olarak bilinen ülkeler, sömürgeciliğin sonuçlarını görmezden gelerek, adaletsiz bir ekonomik sistemden yararlanıyor. Buna karşın, bu adaletsiz sistemin sonucu olan göç hareketlerine
sahip çıkmıyor!

Ne yapalım?

Bu metni kopyalayın, dağıtın. Yaratıcılığınızı kullanın. Pankartlar yapın ve penceden dışarıya asın. Irkçı polis kontrolleri gördüğünüz zaman başka tarafa bakmayın; bunlar hakkında ne düşündüğünüzü söyleyin. Kendinizi kontroller karşısında yalnız ve güçsüz hissetiyorsanız, başka insanlara iletişim kurun: ‘Ben buna karşıyım, siz de öyle?’ Video ve resimler çekip bize, cekildikleri tarih, saat ve yerini belirterek gönderin veya sosyal medyada yayınlayın (#wrangelkiezunited #stopracialprofiling).
Aslında polislerin aldıkları önlemleri gözlemek ve belgelendirmek yasak değil. Bununla birlikte, polislerin ırkçı davranışlarda bulundukları zaman gözlemlenmekten hoşlanmayabileceklerini belirtmekte fayda var. Bundan dolayı, kendilerini izleyenlere karşı Corona önlemleri, polise engel olma, direnme gibi bahanelerle harekete geçtikleri görüldü. Bu nedenle biraz uzakta durmanızda ve polisin davranışlarını bulunduğunuz yerden belgelendirmeniz daha iyi olur.

Mahallemizde ırkçı polis kontrollerini, siyahileri ve beyaz olmayanları hedef alan ırksal profillemesini ve kalıcı polis mevcudiyetini istemiyoruz!

Wrangelkiez sakinlerı hep beraber ★ ırkçılığa karşı!

 

İndirmek için poster ve broşür